14-202 Iława, Mątyki  56a

tel. 896421062

Zakład Produkcyjny ANBO s.c

Leszek Krajewski, Krzysztof Januszewski, Bartosz Januszewski

 

Szanowni Państwo.

       

        W związku z obowiązującym Rozporządzeniem Ochrony Danych Osobowych, pragniemy poinformować, że jako Zakład Produkcyjny ANBO s.c. Leszek Krajewski, Krzysztof Januszewski, Bartosz Januszewski przetwarzamy dane osobowe w sposób bezpieczny i zgodny z prawem.

        Zgodnie z art. 13 ust. 1-2  z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPU I RADY (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz. Urz. L nr 119 z 04.05.2016 r., s.1 dalej jako RODO) informujemy, że:

Administratorem Danych Osobowych jest:

        Zakład Produkcyjny ANBO s.c. Leszek Krajewski, Krzysztof Januszewski, Bartosz Januszewski
      
 14-202 Iława Mątyki 56a

        e-mail: zamowienia@anbo.pl

 

Cel przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko w przypadkach:

  • zawarcia umowy pomiędzy Panią/Panem a ZP ANBO s.c., dla jej prawidłowego wykonania,

  • złożenia przez Panią/Pana zamówienia w ZP ANBO s.c., w celu jego prawidłowej realizacji,

  • rozliczenia wykonanej umowy lub zrealizowanego zamówienia.

        Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom w celach marketingowych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

        Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez wykorzystywanie instrumentu profilowania.

        Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wspomagającym ZP ANBO s.c.. w realizacji obowiązków ustawowych, w szczególności organom publicznym w ramach wypełniania obowiązków podatkowych i windykacyjnych.

        Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy pomiędzy Panią/Panem a ZP ANBO s.c., jak również po jej zakończeniu, w celu  wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, a zwłaszcza w celach podatkowych, rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych.

        Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

        Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy w/w Rozporządzenia.

        Każdy ma prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, kontroli przetwarzanych danych osobowych, a także ich przenoszenia.