14-202 Iława, Mątyki  56a

tel. 896421062

Zakład Produkcyjny ANBO s.c

Leszek Krajewski, Krzysztof Januszewski, Bartosz Januszewski

 

Wdrożenie wyników prac badawczo - rozwojowych
w celu implementacji innowacji procesowych i produktowych w przedsiębiorstwie
Zakład Produkcyjny Anbo s.c.

 

        Celem projektu jest wzrost konkurencyjność spółki ANBO na rynku lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

        Realizacja projektu oraz wdrożenie wyników prac B+R wypracowanych we współpracy z jednostką badawczo-rozwojową wpłynie pozytywnie na wzrost konkurencyjności spółki na rynku lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym.

        Planowane efekty projektu:

 • wdrożenie wyników prac B+R wypracowanych we współpracy z jednostką badawczo-rozwojową,
 • wdrożenie innowacji procesowej i produktowej na poziomie międzynarodowym,
 • wdrożenie innowacji nietechnologicznych: organizacyjnej i marketingowej,
 • wprowadzenie produktu nowego dla rynku,
 • rozbudowa paru maszynowego,
 • utworzenie nowych etatów,
 • zwiększenie obrotów,
 • wzrost przychodów z eksportu na dotychczasowych i nowych rynkach zagranicznych,
 • poszerzenie oferty o nowy produkt i skierowanie jej do nowych klientów,
 • poszerzenie grupy dostawców,
 • zmniejszenie sezonowości sprzedaży spółki,
 • poprawa warunków pracy,
 • poprawa efektywności i racjonalności wykorzystania zasobów naturalnych,
 • wdrożenie nowoczesnych technologii informacyjnokomunikacyjnych (TIK).

 

Całkowita wartość projektu: 1 294 452,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 684 060,00 zł

 

Więcej o dotacjach na  http://www.mapadotacji.gov.pl/